Forrás: http://hu.pinterest.com/pin/224617100137371632/

Isten csodálatosan kreatív. Az Ő révén vagyunk mi is azok. Az egész teremtett világ az Ő kreativitásáról beszél: végtelen forma és színgazdagság, játékosság jellemez mindent, ugyanakkor csodálatos rend alapoz meg mindent

Az embert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ezért minden emberben készség van valamiféle alkotásra. Minden ember ösztönösen vonzódik a szép felé, és irtózik a csúftól, a torztól. (Bizonyítottan könnyebben érvényesülnek az arányos szép arcú alkatú emberek, és hatalmas hátrányban vannak, akik valamilyen torzulással kénytelenek élni.) Az igazi szépség a mennyben van, ezért a hazánkra emlékeztet bennünket a szép látványa, a harmónia. Különös boldogság, könnyűség van a szívünkben, amikor alkothatunk.

Az ember olyan szempontból is különbözik a többi teremtménytől, mert képes újat létrehozni, újat alkotni. A kreativitásunkat Isten adta, Őt tükrözzük vissza, ha jól használjuk. Az ember feladata, hogy az általa létrehozott alkotások szépségével is dicsőítse a teremtőjét.

A Biblia beszámol arról, hogy elhívás és kenet által lett alkalmassá a Szent Sátor építésére Becaél és segítője Oholiáb. (Mózes 2. könyve 31, 1-11) Betöltötte az Úr őket Szent Lélekkel, bölcsességgel és értelemmel. Hiszem azt, mindenkinek külön az előre elkészített ajándéka szerint ad elhívást, bölcsességet, értelmet a Szent Lelke által. Érdemes kérni ezt a kenetet, ha indításunk van bármelyik művészeti ág felé.

Becaélnak és Oholiábnak (és gondolom sok segédjüknek) a Mózesnek mutatott mennyei minta szerint kellett elkészíteni a Szent Sátrat. Mindennek, még a profánnak tűnő korsóknak is Isten világához hasonlónak kellett lennie. (Mózes 2. könyve 31, 11) Egyszerűen az volt a feladatuk, hogy elkészítsenek egy darab mennyet itt a földön. Ez ma sincs másként: a Szent Lélek által mutatott mennyei minta szerint kell minden műalkotásnak elkészülni. Olyasmi ez, mint a nyelveken szólás: a mennyből jön az alkotás. Én csak rendelkezésre bocsátom a kezem a festésre, zenélésre, vagy versírásra, énekre a torkom, táncra a karom, lábam a Szent Lélek adja, amit jónak lát. Van hogy az Úrról mond el így új dolgokat, van, hogy saját magunkról.

Valahol azt olvastam, a művészet az ember szelleméből fakad és szellemi dolog – és ez így is van. A művészet gyógyítja a lelki szellemi sérüléseket. Segít kommunikálni az érzéseinket, megtanulni, kezelni azokat. Sok esetben gyógyszer a művészet a részképesség- és figyelem zavaros gyerekeknek. (Ezért nagyon nem mindegy, milyen forrású művészettel találkoznak a gyerekek.)

Minden művészeti ágat Isten teremtette, de mégis nagyon különbözik a megbecsültségük és alkalmazásuk a keresztény világban. Leginkább elismert művészeti ág ma a zene. Hatalmas repertoárja van a dicsőítő zenéknek, ami nagyon jó. Talán legkevésbé megbecsült, sokszor félve került a képzőművészet és a tánc. Köztes helyen található az irodalom, a dráma, az építészet és az iparművészet.

Honlapunk és az azonos nevű blogom egyik célja javítani ezen az egyenlőtlen helyzeten.  Támogatni, bemutatni a zene mellett a többi művészet ág fejlődését, mert nagyon nem jó, ha az egyik lábunk rövidebb… Ehhez a munkához hívok és várok mindenkit, aki otthonos valamelyik művészeti ágban, vagy akinek igéket, tanításokat helyezett Isten a szívére.

Minden vélemény számít!