Forrás: http://hu.pinterest.com/pin/320318592219381973/

A művészetet Isten alkotása. Az Ő kreativitásából és szépérzékéből fakad. Ő a magáéból adott nekünk, embereknek, hogy képesek legyünk mi is művészeti alkotásokat létrehozni, hogy Őt imádjuk ezzel is, és persze, hogy örömünkre szolgáljon. Minden látszat ellenére ma sincs ez másként! Jézus helyre állított mindent, hogy a művészet Istent dicsőítse. De erről egy kicsit később bővebben.

Isten alkotta meg a művészeti ágak alapvető szabályait: a ritmust, a hangnemeket, a harmóniákat és kontrasztokat. Csodálatos rendbe van szerkesztve egy alkotásban, és nem is „működik” másként egy műalkotás se. Akármerre nézünk a teremtett világban Isten kreativitását látjuk (még az óceán eldugott szegletében is), és meggyőződhetünk az első sorok igazságáról.

Mégis azt látni, a művészek és a művészet döntő hányada nem Isten dicsőíti, sőt sok esetben a sátánt. Némely zenét hallva egyenesen a pokolban érezhetjük magunkat. A filmek, versek, festmények olyan értékrendet közvetítenek, amik a gonoszhoz közelítik az embereket. Menő és vagány dolog a gonoszt szolgáló zene, film az emberek, főleg a fiatalok ezzel töltekeznek. Alig lehet egy jó szívvel megnézhető filmet találni…

A művészet az emberiség hajnalától fogva kötődött a szakralitáshoz, így nagyon hamar a gonosz szolgálatába állt. Ezt látjuk Bábelnél, ahol a tudománnyal szövetkező művészet, az építészet segítségével tört az ember Isten trónjára (Mózes 1. könyve 11, 1-9). Odáig ment ez az építészettel, hogy az építészetet felhasználva jött létre az egyik legalattomosabb szervezet a szabadkőművesség, amiből sok minden más nőtt ki azóta. A vallási ceremóniák kellékei, ruházatai, templomok, az imádatban részesített bálványok mind-mind művészeti alkotások. A művészek gyakran maguk is beavatottak – papok voltak.

De miért olyan fontos a művészet? Miért ragaszkodik ennyire hozzá a gonosz? Hiszen a mai világban sokadrangú, a szórakoztatás eszköze…

Az ember a bukásakor odaadta az Istentől kapott uralmat a teremtett világ felett – így a művészetet is. (Sok igemagyarázó szerint a sátán dicsőítés vezető volt bukása előtt (Ezékiel könyve 28,13), tehát nagyon is ért a művészetekhez.) Nagy kincs volt ez a zsákmány, mert a művészeti alkotások közvetlenül az ember szívét szólítják meg. Olyan húrokat mozgat meg az emberben anélkül, hogy tudatában lennénk, ami közvetlenül befolyásol, irányít bennünket. Minden művészeti ághoz közvetlenül kapcsolódik a szellemi világ. Közvetlenül tudd általuk megszólítani mind Isten, mind a gonosz. Be tud általuk tölteni a Szent Lélek is, de a gonosz szelleme is. Minden művész egyfajta médium, ezért hihetetlen nagy a felelőssége annak aki alkot.

Fontos kiterjesztenünk Jézus győzelmét a művészetekre, és megtagadni azt a hazugságot, hogy a művészet az ördögé. Ez hazugság: ugyanúgy kivette Jézus a kezéből, mint minden mást. Ugyanúgy, mint a betegségeknél, a művészet feletti uralmi jognál is addig tud uralkodni a sátán, amíg mi elhisszük, hogy joga van hozzá. Fontos feladatunk a művészet visszafoglalása, Isten szolgálatába állítása. Fontos megtisztítanunk, és helyre állítanunk a művészeteket. Fontos a keresztény művészeknek felemelni a fejüket, és nem cikinek tartani a tiszta, Istennek szentelt alkotásokat. Fontos, hogy ne bénítsa meg a vesztesnek látszó helyzet az alkotókészséget és a művészek el kezdjenek alkotni. Komolyan kell venni és képviselni kell Jézus győzelmét ezen a területen.

Fontos, hogy az Istentől ihletett alkotások legyenek az otthonokban, az intézményekben, mert meghatározza a helység légkörét az általa hordozott szellemi töltés miatt. Ezért nagyon fontos felállni és felvállalni a tiszta művészet megjelentetését és terjesztését. Nagy eszköz a művészet isten országának növelésében, ugyanúgy, ahogy nagy eszköze évezredek óta a gonosznak is. Miért hagyjuk nála azt ami Istené?

Ana Mendez videója erről a kérdésről szól. (Angolul van, ezért nagyon jó lenne, ha valaki le tudná fordítani.)

http://youtu.be/ua4OQmFK5cQ

Minden vélemény számít!